Chính Sách Bảo Mật

Để sử dụng được các dịch vụ Quà tặng Online, Quý Khách Hàng nên đăng ký tài khoản và cung cấp một số thông tin như: email, họ tên, số điện thoại, địa chỉ và một số thông tin khác.

Phần thủ tục đăng k‎ý này nhằm giúp chúng tôi xác định phần thanh toán và giao hàng chính xác cho người nhận.

Quý khách có thể chọn không đăng kí 1 tài khoản và chỉ cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định nhưng khi đó quý khách sẽ không thể hưởng được một số tiện ích mà những tính năng của chúng tôi cung cấp.

Khi đăng kí 1 tài khoản, bằng cách đăng nhập vào hệ thống Quý Khách có thể xem lịch sử mua hàng, giá trị giao dịch, phương thức vận chuyển và thanh toán mà Quý Khách đã chọn, theo dõi tình trạng đơn hàng mà Quý Khách đã đặt đang được xữ lý và thực hiện như thế nào. Quà tặng Online lưu lại các thông tin này nhằm giải quyết những vấn đề có thể phát sinh về sau.

Mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào.

Quà tặng Online đảm báo các thông tin mà Quý Khách cung cấp sẻ chỉ phục vụ cho mục đích phản hồi yêu cầu của khách hàng, đưa ra những gợi ý‎ phù hợp cho từng khách hàng khi mua sắm tại Quà tặng Online, nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ, liên lạc với bạn khi cần, thanh toán và giao hàng cho Quý Khách.

Khi đăng kí tài khoản tại Quà tặng Online Quý Khách phải tuân thủ 1 số quy định sau:

    Điều 1: Khi đăng ký tài khoản, Quý Khách cần cung cấp đầy đủ thông tin về tên, địa chỉ, email…

        – Đây là những thông tin bắt buộc, Quý Khách hàng phải điền đầy đủ thông tin để chúng tôi căn cứ theo đó mà phục vụ quý khách một cách tốt nhất.

        – Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được giải quyết.

Điều 2: Khách hàng có trách nhiệm phải tự mình bảo quản mật khẩu, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, Quà tặng Online sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

    Điều 3: Nghiêm cấm bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép cũng như gây thiệt hại cho hệ thống của Quà tặng Online.

    Điều 4:
– Khi giao tiếp, nhận xét và đánh giá bất kỳ sản phẩm hoặc nhận xét của các khách hàng khác, quý khách không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với khách hàng khác.
– Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào.
– Tuyệt
đối nghiêm cấm mọi hành vi mạo nhận hay cố ý làm người khác tưởng lầm mình là một khách hàng khác.

    Điều 5:

        – Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền.
– Tuyệt đối không bàn luận về Chính trị.

Các điều khoản này có thể thay đổi bổ sung trong quá trình hoạt động của Quà tặng Online. Xin cảm ơn Quý khách

X